seedot.com CEBIT, award, Best Practice 2006, BestPractice-IT special award for the highest level of customer benefits achieved, This award is presented to the company which achieves the maximum direct or indirect benefit for their customers using their particular solution
.
seedot.com offer more than services - we offer SOLUTIONS
.
.

Вход за клиенти

Регистрация

Търсене
 


web site erhold.bg


http://www.erhold.bg

http://www.erhold.bg

Началото е поставено през 1969 година със създаването на Централизиран Енергоремонт и Автоматика – ЦЕРА. През 1974 година ЦЕРА се преобразува в Стопанско обединение “Енергоремонт”, а от 1995 година е преструктуриран в “Енергоремонт Холдинг” ЕАД в състава на който влизат Централно управление и шест дъщерни дружества.
От 2004 година ”Енергоремонт Холдинг” АД е частна компания, регистрирана с предмет на дейност:

• управление на акционерното участие и финансовите ресурси
• търговски операции, научно- изследователска, инженерингова дейност
• производство и ремонт на машини, съоръжения и оборудване
 

© 1995-2006 seedot.com
e-mail:

Последна промяна:

ЁўЁІëãЁ¤ðñЁєЁЁ åçЁЁЁє english german

IC Tallent Bulgaria   World Summit on the information society   Best Practice IT 2006

Принтира� тази страницаПринтира� тази страница Add  this page to your favorites! Add this page to your favorites! | Send to a friend