seedot.com CEBIT, award, Best Practice 2006, BestPractice-IT special award for the highest level of customer benefits achieved, This award is presented to the company which achieves the maximum direct or indirect benefit for their customers using their particular solution
.
seedot.com offer more than services - we offer SOLUTIONS
.
.

Вход за клиенти

Регистрация

Търсене
 


Начало » Клиенти » проекти по години » 2005 » РМ КОНСУЛТ ЕООД www.rm-consult.net

РМ КОНСУЛТ ЕООД www.rm-consult.net


РМ КОНСУЛТ ЕООД

http://www.rm-consult.net

“РМ КОНСУЛТ” ЕООД - ЛИДЕР С ТРАДИЦИИ В КОМПЛЕКСНОТО БИЗНЕС ОБСЛУЖВАНЕ !

Автоматизирано абонаментно счетоводство

 • Организиране формата на автоматизирано счетоводство на фирмата в съответствие с МСС и НСС.
 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан на фирмата.
 • Завеждане и поддържане на приходно-разходна документация.
 • Изготвяне амортизационна политика на фирмата.
 • Изготвяне на баланс, ОПР, паричен поток и справка за капитала на дружеството придружени с аналитични оборотни ведомости и др.
 • Изчисляване на дължимите вноски към ДБ, НОИ и други.
 • Водене на ведомости.
 • Изготвяне декларации за ДП, НОИ, НСИ, ЗОК и за всички останали случаи.
 • Представляване пред съответните институции .

Консултации, одит и заверки

 • Оптимизиране на данъчното облагане и данъчни консултации.
 • Извършване на правни консултации, регистрации и пререгистрации на фирми.
 • Работа с Експерт Счетоводители и съвместно решаване на възникнали проблеми.
 • Осигуряване на изчерпателна управленска информация.
 • Разработване и изграждане на съвременна складова и информационна система.
 • Методологична помощ при кандидатстване за кредит.
 • Помощ при изграждането на офшорни структури.

Преференциално отношение

 • Съпричастност с дейността на всеки Клиент.
 • Личен контакт с всеки служител на фирмата.
 • Висок професионализъм и готовност за обмяна на опит.
 • Навременна реакция при нужда.
 • Информационна обезпеченост.
 • Регулярно и изчерпателно информиране за нови нормативни актове и изменението на стари.
 • Горещ телефон за съвети всеки работен ден.
 • Преференциални цени и отстъпки.

Мобилен офис

Наш оперативен служител позициониран във Вашият офис, изпълнявящ функции и дейности като:

 • Касиер-счетоводител
 • Фактурист
 • Подръжка на кореспонденция с банка
 • Следене на задължения и вземания
 • Други оперативни задължения и първоначална обработка на документацията и информацията постъпваща при Вас

 

Възползвайте се от нашия опит:

ЕКИП ОТ ХОРА РАБОТИЛИ ДЪЛГО в ДАНЪЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ИЗТЪКНАТИ ЕКСПЕРТИ в ОБЛАСТТА на СЧЕТОВОДСТВОТО, ПРАВОТО и ОДИТА ЩЕ ДОПРИНЕСАТ за УСПЕХА на ВАШИЯ БИЗНЕС !!!
 

© 1995-2006 seedot.com
e-mail:

Последна промяна:

ЁўЁІëãЁ¤ðñЁєЁЁ åçЁЁЁє english german

IC Tallent Bulgaria   World Summit on the information society   Best Practice IT 2006

Принтира� тази страницаПринтира� тази страница Add this page to your favorites! Add this page to your favorites! | Send to a friend