seedot.com CEBIT, award, Best Practice 2006, BestPractice-IT special award for the highest level of customer benefits achieved, This award is presented to the company which achieves the maximum direct or indirect benefit for their customers using their particular solution
.
seedot.com offer more than services - we offer SOLUTIONS
.
.

Вход за клиенти

Регистрация

Търсене
 


Начало » Новини » МЕЖДУНАРОДНИ НОМЕРА (IBAN) НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ НА “СИЙДОТ” ООД ...

МЕЖДУНАРОДНИ НОМЕРА (IBAN) НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ НА “СИЙДОТ” ООД ...

Във връзка с Наредба №13 на БНБ за въвеждането и прилагането на международни номера на банковите сметки в България /IBAN /, номерата на банковите сметки на “СИЙДОТ” ООД, които ще бъдат валидни от 05.06.2006г. са следните:

БЪЛГАРСКА ПОЩЕНСКА БАНКА – SWIFT BIC код: BPBIBGSF

Разплащателна сметка: IBAN – BG36 BPBI 7940 1054 0738 01

От тази дата (05.06.2006г.) задължителни реквизити на платежните нареждания са международния номер на банкова сметка/ IBAN / и SWIFT кода на банката. 

© 1995-2006 seedot.com
e-mail:

Последна промяна:

ЁўЁІëãЁ¤ðñЁєЁЁ åçЁЁЁє english german

IC Tallent Bulgaria   World Summit on the information society   Best Practice IT 2006

Принтира� тази страницаПринтира� тази страница Add  this page to your favorites! Add this page to your favorites! | Send to a friend