seedot.com CEBIT, award, Best Practice 2006, BestPractice-IT special award for the highest level of customer benefits achieved, This award is presented to the company which achieves the maximum direct or indirect benefit for their customers using their particular solution
.
seedot.com offer more than services - we offer SOLUTIONS
.
.

Вход за клиенти

Регистрация

Търсене
 


Начало » Продукти » seedot CMS® » seedot CMS ®

seedot CMS ®


seedot CMS?: CMS - Content Management System  seedot CMS®: CMS - Content Management System  - Система за Управление на Съдържанието за фирмения Intranet и Интернет сайт
Система за Управление на Съдържанието премахва всички бариери за ефективно и лесно  управляване на онлайн съдържанието, много по-голяма решителност, дава на персонала на фирмата директен лесен достъп до фирменото онлайн представяне.

В този динамичен свят организациите се нуждаят от експедитивен и много бърз инструмент за да могат да комуникират за нови идеи и предлагат продукти на пазара веднага решението  - CMS - Content Management System  - Система за Управление на Съдържанието.
Препоръчваме този пакет на компании които се нуждаят от представяне на голям обем от информация и информацията трябва да се сменя често без намесата на външна фирма.

Ключови процеси при клиента, в които продуктът участва

 Маркетинг
 Продажби
 Комуникация
 Взаимодействие
 Услуги

Отрасъл, в който може да се реализира продукта

 ресторантьорство
 хотелиерство
 екотуризъм
 строителство 
 инфраструктура
 хранително-вкусова промишленост
 фармация
 медицина
 текстил

Актуализиране на съдържанието на сайта онлайн, навсякъде в реално време.
При промяна или добавяне на информацията на фирменият сайт се избягва "креативно забавяне" обновяването на информацията при традиционните корпоративни сайтове.
Система за Управление на Съдържанието е бърз, удобен и лесен начин за изготвяне на динамични web портали, сайтове за електронна търговия, електронни медии и управление на всички стандартни компоненти, включително динамично меню, текст, снимки, таблици, препратки.

Достъпът до актуална и точна информация, възможността за своевременното и разпространяване и анализиране премахва географските граници, създава конкурентни предимства и предоставя нови възможности за развитие на бизнеса. Днес съдържанието публикувано на фирмения уеб сайт определя корпоративният имидж, рекламира продуктите и услугите, които предлага фирмата, улеснява партньорите и и подобрява  ефективността на компанията. Въвеждането на система за управление на съдържанието (CMS - Content Management System) подобрява директния контакт с клиентите, освен това много важен е фактът, че актуализацията и промяната на съдържанието на фирмения сайт може да се извърши от всеки сътрудник, а не само от квалифициран системен администратор или web дизайнер.

Чрез Система за Управление на Съдържанието,  потребителите могат да търсят лесно и бързо в големия обем на Вашата информация, както и компанията може да променя ОНЛАЙН информацията на сайта.
СMS е комплекс от приложения, осигуряващи обновяването на информацията на сайта, т.е. най-важното условие за привличане на посетители, без което сайтът не може да изпълни своето предназначение.
Система за Управление на Съдържанието автоматизира публикуването и цялостно се повишава качеството на представяната информация.

CMS притежава динамична структура, съдържанието му постоянно се променя и актуализира. Ако опитате да добавяте новините или новите статии на статичен сайт, трябва да ги подготвите в предпочитания HTML редактор, да ги качите (upload) на хостващия сървър и да направите препратки към тях от другите страници - дълъг процес, даващ богати възможности за грешка.
Ако вместо това ползвате система за управление на съдържанието на портала, можете да го модифицирате от всеки свързан към Интернет компютър, като за целта е необходимо да се регистрирате като администратор или модератор и да коригирате каквото намерите за добре. Безспорно, това е много по-удобно, освен това отпада необходимостта да се грижите за коректността на всички препратки.
Както повечето съвременни програми, повечето CMS системи са изградени на модулен принцип, което ви дава възможност да инсталирате само необходимите ви модули, пропускайки излишното.

Необходими ресурси  
Потребителят може да преконфигурира по всяко време дизайна и съдържанието на страницата си. Системата е стабилна и лесна за реализация. За работата с нея не са необходими специални компютърни умения. Тъй като решението е Web базирано, не се налага инсталиране на допълнителен софтуер. Системата работи и с Linux, и с Windows базирани сървъри.
Може да интегрира и вече съществуващи Web страници при запазване на оригиналния им дизайн.

Референции 
Обикновено става дума за собствени разработки, които са ориентирани към конкретните нужди на организацията и не представляват универсални решения.
Система за Управление на Съдържанието представлява завършен CMS продукт с богат функционален обхват. Реализирана е така, че да бъде максимално удобна за потребителите. Логиката при изграждане на сайта е една и съща, независимо за колко голям проект става дума.
Потребителите въвеждат информацията в текстов редактор, чийто интерфейс наподобява Word. По този начин създаването на желаното оформление не е проблем за хора с опит в работата с MS Office. Вие можете да приготвите информацията на .doc file (или вече я имате на такъв file), след което само трябва да копирате всичко от този файл и да го добавите на необходимото място за публикуване и ако желаете да добавите снимки, и всичко е готово с няколко лесни стъпки. Средно статистически един служител който владее програма Word на Microsoft се обучава  за максимум 30 мин. За работа със Система за Управление на Съдържанието.

Система за Управление на Съдържанието позволява дефинирането на потребители с различни права, включително и само върху определена секция. Администраторът може да позволи актуализация на информацията само от предварително зададени IP адреси или отвсякъде. Паролите за достъп могат както да бъдат валидни произволно дълго време, така и да изтекат след опрределен срок от съображения за сигурност.
От секция можете да прегледате статистиките - например кой потребител или група потребители по кое време какво са гледали. Така може да се извлече информация относно вкусовете и предпочитанията им.

Публикувано в "ИТ Решения за вашия бизнес" издание на  IC Talent Bulgaria, с любезното съдействие на Американската агенция за международно развитие USAID.

"ИТ Решения за вашия бизнес"Мултимедийният продукт, който Ви представяме, съдържа селекция от общо 31 качествени софтуерни продукта и услуги, ориентирани към нуждите на бизнеса. Създадени от 16 утвърдени български технологични компании, тези предложения са нагледно доказателство за високото качество на марката "Made in Bulgaria". Това обаче не е поредното издание с откровено рекламна ориентация. Идеята е да разчупим наложилия се през последните години в България "модел", според който качественият бизнес софтуер е: 1) произведен в чужбина, 2) създаден за нуждите на големите корпорации и 3) ужасно скъп. Факт е, че мултимедийният продукт, с който се запознавате в момента, съдържа единствено програмни продукти, произведени в България, които са достъпни и приложими в трудното ежедневие на една българска компания. За да "сверим часовника" с реалностите на националната икономика, селектирахме предложенията според два важни критерия - достъпност за малки и средни предприятия и наличие на достатъчен брой успешни реализации в българските условия.

Всички представени продукти или услуги могат да подобрят конкурентоспособността на една съвременна българска компания и да намерят специфично приложение в отраслите ресторантьорство, хотелиерство, екотуризъм, строителство, инфраструктура, хранително-вкусова промишленост, фармация, медицина и текстил. Мулимедийният продукт е дело на работната група по изпълнението на Стратегията за конкурентоспособност на България на световните ИКТ пазари (www.competitiveness.ict.bg) с финансовата подкрепа на проект "Стопански растеж и инвестиции" на Американската агенция за международно развитие, осъществяван от MSI-България.

Крайната цел е да ви помогнем в търсенето на достъпен и ефективен начин, по който да подобрите конкурентоспособността на своя бизнес. Прилагането на някой от представените продукти със сигурност няма да превърне вашата компания в корпоративна империя. В същото време е напълно възможно някое от предложенията, които ще прочетете тук, да ви постави "с едни гърди" пред конкуренцията, "с малко, но завинаги".

Спонсорирането на това издание от страна на Проект ”Стопански растеж и инвестиции” не представлява изрична или подразбираща се покрепа за представените продукти или услуги. Информацията за продуктите е представена от техните производители, като проект ”Стопански растеж и инвестиции” не носи отговорност за нейната актуалност и възникнали вреди или пропуснати ползи във връзка с нейното използване. За актуална информация моля да се обърнете към съответния производител.

Накратко - вярваме, че информационните технологии са добри за вашия бизнес и че нашата презентация ще ви помогне да използвате този потенциал!

Ако желаете да се запознаете подробно с seedot CMS® - Content Management System  - Система за Управление на Съдържанието за фирмения Intranet и Интернет сайт и искате да Ви презентираме напълно работеща версия онлайн, моля свържете се с нас: info@seedot.com или на тел: 0888 531345
 

© 1995-2006 seedot.com
e-mail:

Последна промяна:

ЁўЁІëãЁ¤ðñЁєЁЁ åçЁЁЁє english german

IC Tallent Bulgaria   World Summit on the information society   Best Practice IT 2006

Принтира� тази страницаПринтира� тази страница Add  this page to your favorites! Add this page to your favorites! | Send to a friend